Omgekeerd stoken

Topdown - burning

Het kenmerk van de nieuwe houtverbranding zit in de manier van aansteken. De vlam start van bovenaf en zakt langzaam naar beneden. Het aansteken gebeurt namelijk boven op het hout, de vlam zakt tegen de luchtstroom in naar beneden. De methode lijkt het meest op het branden van een kaars. Dank zij deze (gratis toe te passen) methode is rookvorming bij tegelkachels nu vrijwel geëlimineerd en de vrijkomende energie is nog beter te beheersen.

Werkingsprincipe :

We starten dus bovenaan met een stuk brandend karton of een aanmaakblokje. Door de warmte-ontwikkeling ontsnapt houtgas uit de onderliggende brandstof, het aanmaakhout. De vlam ontwikkelt meteen een thermiek die het houtgas samen met lucht aantrekt en het mengsel onmiddellijk 'affakkelt'. Alles passeert op die manier langs de vlam (een vlam is een reactie van houtgas met zuurstof met als resultaat onschuldig C02. De vlamtemperatuur moet wel hoog genoeg zijn, ongeveer 1000°C). Een bijkomend voordeel is dat een groot deel van de brandstof voorlopig koel blijft. Hierdoor ontstaat een geleidelijke aanvoer van houtgas. De vlam zakt langzaam in de brandstof weg. Wanneer de aanvoer van houtgas groter wordt, wordt de thermiek en daarmee de aanzuiging van zuurstof ook groter. De twee aanvoeren, houtgas en zuurstof, lopen dus vrijwel parallel tijdens de hele brandtijd. Het resultaat: het hout verbrandt geleidelijker dan voorheen. Om met een gereduceerde vlam snel een hoge temperatuur te bereiken mag de warmte niet naar het omringende materiaal 'weg lekken'. Een ideale omgeving neemt erg weinig warmte op en kaatst die terug. De materiaalkeuze is dan ook snel gemaakt: vuurvast (isolatie)beton. Opgelet. deze informatie is enkel geldig als het brandhout inwendig minder dan 18%  vocht bevat.