Kalksteen branden en blussen. Realisaties uit de Romeinse tijd en later van de kathedralenbouwers zijn de stille getuigen dat kalkmortels de tand des tijd doorstaan. Dankzij de nieuwe wind die door het restauratiegebeuren waait, waar men opnieuw meer streeft naar authenticiteit, zijn de kalkmortels aan een heropleving toe. Ook in de ecologische bouw worden ze meer en meer aangewend omwille van de bouwfysische kwaliteiten en hun lagere impact op het milieu. 

Resultaten 1 - 17 van 17

Kalk en kalkpleisters

Boehm NHL2

Boehm hydraulische kalk NHL2

Boehm NHL5-Z

Boehm hydraulische bastaardkalk NHL5 -Z

Crualys NHL2

Volwaardige witte kalk.

Hydraulische kalk

Ideaal voor restauratie van oude gebouwen.

Nathural NHL 3.5

Snel uithardende hydraulische kalk.

Peter Steen & CO

Peter Steen & CO - eigen fabrikaat

Pozzo Nuovo afwerkpleister fijn

Pozzo Nuovo afwerkpleister fijn

Pozzo Nuovo boomverf

Pozzo Nuovo ontsmettende witkalk voor bomen

Pozzo Nuovo Deegkalk

Pozzo Nuovo Deegkalk, basis voor pleisters, kalkverf ...

Pozzo Nuovo lijnzaadolie

Pozzo Nuovo lijnzaadolie

Pozzo Nuovo ontsmettende stalverf

Pozzo Nuovo ontsmettende stalverf

Pozzo Nuovo pleister extra fijn

Pozzo Nuovo pleister extra fijn

Pozzo Nuovo zwarte zeep

Pozzo Nuovo zwarte zeep

Socli NHL3.5

Socli hydraulische grijze kalk NHL3.5